Kategorie

Dołącz do nas

Regulamin obowiązujący od dnia 24.05.2018 roku.

1. Sklep internetowy "ZooZakupy.pl" jest własnością firmy: CDG Jacek Michalus, z siedzibą w Poznaniu i działa w następujących lokalizacjach:- Sklep internetowy ZooZakupy.pl , Dział Handlowy, Dział Obsługi Klienta, siedziba firmy - ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań, tel.602 341 260 ( koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego ), adres email: sklep@ZooZakupy.pl Firma zarejestrowana jest przez Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa Urzędu Miasta Poznania i wpisana w rejestrze CENTRALNEJ EWIDENCJI I INFORMACJI O DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, NIP 782-106-94-56, REGON 639749424.
2. Sklep ZooZakupy.pl prowadzi sprzedaż także w sklepach stacjonarnych:

Sklep ZooZakupy ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań

Sklep ZooZakupy Os. Piastowskie 77 lok. 13 61-159 Poznań.

Sklep ZooZakupy ul. Leszczyńska 192, 61-411 Poznań

Sklep ZooZakupy Os. Wichrowe Wzgórze 121 paw. 19, 61-699 Poznań

Sklep ZooZakupy Os. Pod Lipami 104 lok. A, 61-640 Poznań

Sklep ZooZakupy ul. Starołęcka 235, 61-361 Poznań

Sklep Ali ZooZakupy ul. Kilińskiego 14, 61-532 Poznań

Sklep ZooZakupy ul. Swarzędzka 23, 62-006 Gruszczyn

Sklep ZooZakupy ul. Główna 2B 52, 62-023 Borówiec

WARUNKI ZAMóWIENIA I DOSTAWY  
3. Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem strony www.ZooZakupy.pl, telefonicznie 602 341 260 ( koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego ), (61) 8551544 ( koszt rozmowy według taryfy dzwoniącego ) , mailowo poprzez adres sklep@ZooZakupy.pl lub osobiście w sklepach stacjonarnych wymienionych w pkt. 2  
4. Sklep Internetowy ZooZakupy.pl potwierdza otrzymanie zamówienia poprzez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Kupującemu. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin Sklepu oraz wzór formularza odstąpienia od umowy.
5. Przyjęcie zamówienia do realizacji zostanie potwierdzone przez Sprzedającego drogą telefoniczną lub elektroniczną. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
6. Czas realizacji zamówienia zależy od wybranego przez Klienta sposobu dostawy towaru i wynosi: czas przygotowania przesyłki ( do 48 godzin roboczych od złożenia zamówienia płatnego przy odbiorze lub do 48 godzin roboczych od zaksięgowania wpłat dokonywanych na nasz rachunek bankowy lub dokonywanych za pośrednictwem Przelewy24.pl  ) + 1 dzień roboczy w przypadku firmy kurierskiej DPD lub 2-3 dni robocze w przypadku przesyłki wysyłanej za pośrednictwem Poczty Polskiej. Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia.
7. W przypadku niemożności zrealizowania części lub całości zamówienia w terminie określonym w pkt. 6 Kupujący zostanie niezwłocznie poinformowany o zaistniałej sytuacji. Bez akceptacji Kupującego zamówienia częściowe nie będą realizowane.
8. W przypadku wysyłki tylko części zamówienia ze względu na powody leżące po stronie sklepu, pozostała część zamówienia wysyłana jest na koszt sklepu.
9. Zamówione produkty dostarczane są tylko na terytorium Polski.

CENY  
10. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.  

FAKTURY VAT  
11. Jeżeli chcą Państwo otrzymać fakturę VAT prosimy o zaznaczenie tego przy składaniu zamówienia. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT oraz faktur korygujących w formie elektronicznej. Faktury wysyłane są w formacie PDF na wskazany w zamówieniu adres poczty elektronicznej.  

PŁATNOśCI  
12. Dostępnymi formami płatności są:- płatność za pobraniem ( wysyłka towaru następuje po złożeniu zamówienia, płatność następuje przy odbiorze ). Opłata za pobranie wynosi 3 zł. dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej i 5 zł. dla przesyłek wysyłanych za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD, przelew na rachunek bankowy ( Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności ): CDG Jacek Michalus, ul Chodzieska 29, 60-418 Poznań, nr konta 84 1140 2004 0000 3602 3946 2263 ( wysyłka następuje po wpłynięciu pieniędzy na nasze konto ), za pośrednictwem serwisu "Przelewy24.pl" ( Kupujący nie ponosi dodatkowych kosztów za korzystanie z tej formy płatności ). Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia.
13. Kupujący jest zobowiązany w terminie 14 dni zapłacić cenę końcową złożonego zamówienia, rozumianą jako cena zakupu towarów powiększona o koszty transportu jeśli występuje oraz ewentualnie o koszty innych świadczeń, które nabędzie Kupujący wraz z towarem. W przypadku braku zapłaty w terminie o którym mowa powyżej sklep zastrzega sobie prawo do anulacji zamówienia.

ODBIóR OSOBISTY
14.Przy odbiorze osobistym zamówień złożonych za pośrednictwem strony www.ZooZakupy.pl w jednym z naszych sklepów stacjonarnych udzielamy dodatkowego 2% rabatu. Rabat ten nie jest naliczany w przypadku korzystania z kuponów rabatowych programu lojalnościowego Zoozakupy i Przyjaciele. Odbiór możliwy jest w godzinach funkcjonowania sklepów. Warunkiem odbioru jest uzyskanie przez Państwa zamówienie statusu "Zapraszamy po odbiór".  Sklep zastrzega sobie prawo anulowania zamówień nieodebranych w terminie 14 dni od zmiany statusu zamówienia na "Zapraszamy po odbiór".

DOSTAWA  
15. DOSTAWA GRATIS PRZY ZAKUPACH ZA 149 ZŁ / 199 ZŁ- na terenie Poznania / okolic - towar dowieziemy Państwu osobiście po telefonicznym uzgodnieniu terminu. Darmowa dostawa dotyczy zamówień o wadze do 45kg. Lista miejscowości objętych darmową dostawą znajdują się w zakładce "Dostawa i płatności"
16. Dostawa towaru na terenie Polski odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób przesyłką kurierską oraz na jego koszt. Dostawa zamówień powyżej 250,-PLN, a także zamówień objętych specjalnymi promocjami realizowana jest na koszt sklepu. Dotyczy to przesyłek o wadze do 30 kg. Szczegóły znajdują się w zakładce Dostawa i wysyłka oraz widoczne są w procesie składania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo dostarczenia zamówienia za pośrednictwem innej niż wybrana w procesie zamówienia firmy kurierskiej lub transportem własnym.
17. Dostawy za pośrednictwem firmy kurierskiej odbywają się w dni robocze od poniedziałku do piątku.  

PRAWO ODSTąPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU    
18. Kupujący, który zawarł umowę sprzedaży ze Sklepem ZooZakupy.pl, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania jakiejkolwiek przyczyny na własny koszt z zastrzeżeniem postanowień art. 33, art. 34 i art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
19. Termin do odstąpienia od umowy, o której mowa w pkt 18 wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez kupującego-konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.
20. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący musi poinformować Sklep ZooZakupy.pl o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy sprzedaży, w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą tradycyjną na adres Sklep ZooZakupy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań, lub pocztą elektroniczną na adres sklep@ZooZakupy.pl ). Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone na wzorze formularza będącego integralną częścią niniejszego regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
21. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
22. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży Sklep ZooZakupy.pl zwróci Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep ZooZakupy.pl), niezwłocznie nie później jednak niż 14 dni od dnia, w którym Sklep ZooZakupy.pl został poinformowany o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
23. Zwrot płatności zostanie dokonany bez jakichkolwiek dodatkowych opłat przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Kupującego użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący jednoznacznie wyrazi zgodę na inny sposób zwrotu.
24. Sklep ZooZakupy.pl może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania zwracanych towarów.
25 Zwrotu należy dokonać na adres: Sklep ZooZakupy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowano Sklep ZooZakupy.pl o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.
26. W razie odstąpienia od umowy sprzedaży Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy i odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny, niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów:
- o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
- w których cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
- w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,
- w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli,
- w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy,
- w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
- o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę,
- zawartej w drodze aukcji publicznej,
- o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi,
- o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.  

REKLAMACJE  
27. Sklep ZooZakupy.pl odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi  zawarte w Kodeksie Cywilnym.
28. Sklep ZooZakupy.pl odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument, a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność Sklepu ZooZakupy.pl jest ograniczona do roku od dnia wydania rzeczy Kupującemu.
29. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej elektronicznie na adres mailowy sklep@ZooZakupy.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklep ZooZakupy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań.
30. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:
- imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
- datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
- przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
- wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.  
30. Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Sklep ZooZakupy.pl niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli produkt był już wymieniony lub naprawiony przez Sklep ZooZakupy.pl albo Sklep ZooZakupy.pl nie wymienił produktu  na wolny od wad, ani tej wady nie usunął.
31. Transport reklamowanych towarów z tytułu rękojmi odbywa się na nasze zlecenie i koszt za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD.
32. Sklep ZooZakupy.pl rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania i poinformuje pisemnie Klienta o rozstrzygnięciu reklamacji.  

POZASąDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEń  
33. Kupujący ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
- Mediacja - prowadzona przez Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek Kupującego lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
- Stałe Polubowne Sądy Konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
- Miejscy (Powiatowi) Rzecznicy Konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.  
34. Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem internetowym http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.  

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH    
35. Dane osobowe Klienta są przetwarzane przez sklep ZooZakupy.pl jako Administratora danych osobowych. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne w celu założenia konta, korzystania z określonych funkcji sklep, zawarcia umowy sprzedaży lub dokonania rezerwacji produktów celem odbioru w sklepach stacjonarnych ZooZakupy.
36. Sklep ZooZakupy.pl stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych.
37. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez sklep ZooZakupy.pl zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
37a. Klientowi co do zasady, w zależności od korzystania z konkretnych funkcjonalności sklepu ZooZakupy.pl, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu właściwego dla ochrony danych osobowych, prawo sprzeciwu, prawo dostępu do jego danych osobowych, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia danych.
37b. Wszelkie wyjaśnienia dotyczące ochrony danych osobowych zawarte są w Polityce Prywatności umieszczonej na stronie ZooZakupy.pl      

POSTANOWIENIA SZCZEGóLNE ZWIąZANE ZE śWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGą ELEKTRONICZNą  
38. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep ZooZakupy.pl, niniejszy Regulamin stanowi Regulamin świadczenia Usług Drogą Elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
39. Sklep ZooZakupy.pl nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.ZooZakupy.pl jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
40. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez ZooZakupy.pl są następujące:
- zawieranie umów sprzedaży on-line w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep ZooZakupy.pl,
- przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep ZooZakupy.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia w tym otrzymanie płatności,
- newsletter ( informacje handlowe wysyłane pocztą elektorniczną o aktualnych promocjach ) zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne i w każdej chwili można z newslettera zrezygnować,
41. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep ZooZakupy.pl są następujące: połączenie z siecią Internet, przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML), adres poczty elektronicznej.  
42. Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorców treści o charakterze bezprawnym.
43. Warunki i tryb zawierania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną:
- w zakresie umowy sprzedaży on-line oraz umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep ZooZakupy.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia zawierają pkt. 3 - 5 Regulaminu,
- w zakresie usługi newsletter ( mailowa informacja handlowa o aktualnych promocjach ) zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców,
- w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.  
44. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których SklepZooZakupy.pl potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, usługi newsletter oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep ZooZakupy.pl za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres sklep@ZooZakupy.pl.
45. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną:
- Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep ZooZakupy.pl,
- Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: sklep@ZooZakupy.pl lub wniesiona pisemnie na adres Sklep ZooZakupy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań.
- Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie.
- Sklep ZooZakupy.pl dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.
- O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep ZooZakupy.pl zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu nie póxniej jednak niż w termini 14 dni..
46. Sklep ZooZakupy.pl informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość zainfekowania systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, robaki czy konie trojańskie. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
47. Sklep ZooZakupy.pl informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się Usługobiorca: Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem ZooZakupy.pl), możliwe do odczytania przez Sklep ZooZakupy.pl. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację Kupującego w razie ponownego połączenia Kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep ZooZakupy.pl w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu ZooZakupy.pl, w celu dostosowania wyglądu Sklepu ZooZakupy.pl do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu ZooZakupy.pl, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć cookies. Wyłączenie obsługi cookies jest możliwe w przeglądarce Kupującego.
48. Sklep Internetowy przesyła Kupującemu emaile oraz wiadomości SMS, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.    

POSTANOWIENIA KOńCOWE  
49. Wszystkie towary oferowane przez "ZooZakupy.pl" są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz pochodzą od oficjalnych dystrybutorów.
50. Korzystanie ze sklepu "ZooZakupy.pl" jest równoznaczne z akceptacją warunków i postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie.
51. Regulamin jest stale dostępny dla wszystkich użytkowników.
52. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem dostępnym na www.ZooZakupy.pl zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
53. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.
54. Strona www.ZooZakupy.pl chroniona jest prawem autorskim. Wszelkie umieszczone na niej znaki towarowe, nazwy, zdjęcia, rysunki użyte zostały wyłącznie w celach informacyjnych i należą do ich właścicieli. Jakiekolwiek ich kopiowanie bez zgody ich właścicieli jest zabronione.

 Załącznik do Regulaminu

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy (oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy) pocztą elektroniczną na adres sklep@ZooZakupy.pl lub pocztą tradycyjną na adres Sklep ZooZakupy.pl ul. Chodzieska 29, 60-418 Poznań:    

Miejscowość, data  
Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
Adres konsumenta(-ów)  


ZooZakupy.pl
Chodzieska 29
60-418 Poznań
Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa      
Ja/My (*).niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ..    
Data odbioru zakupionych rzeczy: ...      

Podpis konsumenta(-ów)      
(*) Niepotrzebne skreślić